BİLİŞ SEL YENİLENME PROGRAMI

 

 

 

Hızlı okuma, bir bilgi metnini, yalnızca daha kısa zamanda

 

okuma değil, beyin korteksinin bilgiyi daha iyi işleyebilmesi olayıdır.

 

Çok hızlı okunabilir, ama korteks hızlı okuduğu bilgiyi işleyemiyor,

 

aktaramıyor ve kullanamıyorsa amaca ulaşılamamıştır.

 

Dolayısıyla hızlı okuma aynı zamanda bir

 

BİLİŞSEL YENİLENME eylemidir.

 

 

 

Bu bağlamda çocuğunuz ( ya da siz )

 

 

 

1- Yavaş okuyor ve dolayısıyla anlamakta gecikiyor mu?

 

2- Okurken gözü dalıp okumaktan koptuğu oluyor mu?

 

3- Bir konuyu bir kere okumak anlamasına yetmiyor mu?

 

4- Sistemli düşünemiyor, ilişkili ama dağınık olayları

 

ardışık, izleşik, eş zamanlı, eş güdümlü ve örgün

 

duruma getirmekte güçlük çekiyor mu?

 

5- Ezberlemede zorlanıyor mu?

 

6- Olayların merkezi ile çevre etmenler arasındaki ilişkiyi

 

yakalayamıyor ve dolayısıyla geniş düşünüp,

 

bilişsel ağ (network) oluşturamıyor mu?

 

7- Ya da benzeri bilişsel sorunları çözümleyip daha işlek

 

bir zihninin olmasını mı istiyorsunuz?

 

 

 

İŞTE BU TÜRDEN OKUMA VE TÜM BİLİŞSEL, ZİHİNSEL VE DUYGUSAL

 

SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ, BİR BİLİŞSEL YENİLENME PROGRAMI OLAN

Kitaplar

Dil Zekası

Her Derse Deva Pratik
Soru Çözme Teknikleri