“Dil kusurlu olursa, düşünce iyi anlatılamaz; düşünce iyi anlatılmazsa yapılması
gerekenler doğru yapılamaz; görevler gereği gibi yapılmazsa, kültür bozulur;
kültür bozulursa insanlar arasındaki değerler ortadan kalkar.”

Konfüçyüs

ALGI YÖNETİMİ VE İLETİŞİM

1-Eğitimde Algı Yönetimi ve İletişimde Etkili Dil kalıpları ve uygulamalar

Gerçek nedir? Gerçeğe en yakın gerçekler

Temel iletişim varsayımları?

Bilginin yetenek boyutuna çıkması

“Harita Bölge Değildir.” Anlayışı

 Algının filtreleri

Kullanılan Dilin Deneyimleri Yönlendirdiği

Zaman algısı Şimdi-Geçmiş-Gelecek ve Ötesi

Öğrenme Döngüsü

Beyin fırtınası ben ne öğrendim?

                                                                                                          

2-Bilinç-Bilinçaltı ve uygulamalar

Öğrenmeyi zorlaştıran engeller

Bilinçli öğrenmek mi bilinçsiz öğrenmek mi?

Meta model öğrenme

Dikkat ve motivasyonu geliştiren ipuçları

Beyin fırtınası ben ne öğrendim?

Çerçeveleme yöntemleri

Sonuç Odaklı Düşünme

Çerçeveyi Büyütme Küçültme ya da Değiştirme

İçeriği ve bağlamı (kontekst) Yeniden Çerçeveleme

Eleştiriyi Yapıcı kılma

Niyet ve niyeti algılama

Empati ile Çerçeveleme

Niyet

Yeniden Tanımlama

Sonuç

Parçalara Ayırma (Küçük Parçalar)

Parçalara Ayırma (Büyük Parçalar)

Benzerlik Bulma

Çerçeve Boyutunu Değiştirmek

Farklı Bir İstenen Sonuç Elde Etmek

Dünya Modeli

Gerçeklik Stratejisi

Karşıt Örnek

Kriter Hiyerarşisi

Kendine Atıf

Meta Çerçeve

3-İletişimde Etkili Dil Kalıpları ve Uygulama Yöntemleri ve uygulamalar

İnsanların pozitif ve negatif düşünmelerine neden olan dil kalıpları

Etkilemenin etkileyici formülü

Bilinçaltının dilini deşifre etmek ve pratik yapmak

Beyin fırtınası ben ne öğrendim?

4-İnanç Sistemleri ve İstenilen Sonuç Çerçevesini Oluşturma Alıştırmaları

Değerlerin belirlenmesi ve düşünce virüsleri

Yaklaşmacı ve uzaklaşmacı değerler

İnançlarımız nasıl oluşur ve alışkanlığa dönüşür?

Bir düşünceyi değiştirmek için izlenmesi gereken prosedürler

Beyin yıkama yöntemleri arasında en etkili olanları

İnançlar ve İnanç Sistemleri

İnancın Gücü

Kısıtlayıcı İnançlar

Beklentiler

Beklentiler ve Sonuçlar

İnanç ve Beklentilerin Güçlendirilmesi

İnançların Meta Yapısı

Düşünce Virüsleri

Ön Varsayımlar

Mantık Tipleri Teorisi

Bir İnanç veya Genellemeyi Kendine Uygulamak

Mantık Düzeyleri

Mantık Düzeylerinin Değiştirilmesi

Beyin fırtınası ben ne öğrendim?

5-Bilinçaltı Uygulamalarla pozitif alışkanlıkları geliştirme

Nasıl iletişim sihirbazı olabilirsiniz?

Beyin fırtınası ben ne öğrendim?

ALGI YÖNETİMİ VE DİL ZEKASI

Genel bir değerlendirme yaptığımızda dilimiz ve kültürel değerlerimiz konusunda çok da iç açıcı durumda değiliz. Şükür ki bu durumu değiştirecek güç ve çalışmaların olduğunu görmek bizi biraz daha kamçılıyor.

 

  1. Ana dilinin güç kaynaklarını tanımak,algi2
  2. Ana dilinin özelliklerini kavramak,
  3. Aile, toplum ve iş hayatında sağlıklı iletişim için anlatımın nasıl olması gerektiğini öğrenmek,
  4. Ana dilini etkili kullanma becerisini kazanmak,
  5. Yazım kuralları, anlatım özellikleri ve söyleyişle ilgili konularda hassas olmak gerekir.

 

Böylece ana dilinin gücüyle donanacak kişi,  İletişimde Etkili Dil Kalıplarıyla da bu noktaları göz önünde bulundurarak kendinin bile tahmin edemeyeceği potansiyel bir güce sahip olacaktır.

 

Dil neden önemlidir?
Konfüçyüs, bir ülkeyi yönetmek için önce o ülkenin dili üzerinde hâkimiyet kurulması gerektiğini söyler.
Dil kusurlu olursa, düşünce iyi anlatılamaz; düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gerekenler doğru yapılamaz; görevler gereği gibi yapılmazsa, kültür bozulur; kültür bozulursa insanlar arasındaki değerler ortadan kalkar.

 

İşte bu nedenledir ki ana dili çok önemlidir.

 

Dil; konuşma, anlaşma, iletişim, düşünme, kültür oluşturma, kültürü yaşatma, kültürü aktarma için vardır. Toplum için bu kadar önemli bir alanda okuryazar kesimin, kişisel gelişimci arkadaşların ve bu ülkeye, insanlığa yön verenlerin ana dilleri konusunda duyarsız olmalarını anlamakta, güçlük çekiyorum.

 

Duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmek için çeşitli yöntemler kullanırız. Daha doğar doğmaz iletişime geçeriz. Dilin edinilmesiyle karmaşık bir yapıya dönüşen iletişim sayesinde öteki canlılardan ayrılmış oluruz.

 

Dilin insan yaşamındaki önemini ortaya koymak için şu tarihi gerçek bile yeterlidir.

 

Kutsal Roma-Germen İmparatoru II. Friedrich (1194-1250)’in farklı bir amaçla yaptığı deneme beni şaşırttığı kadar sanırım sizleri de şaşırtacaktır. Bebeklerin dünyaya ilahi bir dille gelip gelmediklerini merak eden II. Friedrich, hiç kimseyle hiçbir şey konuşmaksızın, iletişim kurmaksızın büyüyecek bebeklerin konuşma çağına geldiklerinde hangi dille konuşacaklarını öğrenmek ister. Bunun için, ülkenin değişik yörelerinden yeni doğmuş bebekleri sarayına getirtir. Dadılar, sütanneler, en iyi aşçılar ayrı ayrı odalardaki bebekleri beslemeye başlarlar. En iyi şekilde karınları doyurulur. Ancak, II. Friedrich, bebeklerle ilgilenenlerden tek bir şey ister. Bebeklere en iyi biçimde bakılacak ama kimse onlarla konuşmayacak, iletişim kurmayacaktı. Bebeklerin hiçbiri de birbirini görmeyecekti.

 

Bebeklerin dünyaya ilahi bir dil getirip getiremedikleri hiçbir zaman öğrenilemedi. Neden mi? Çünkü bu bebekler konuşma çağına geldiklerinde birer birer ölmüşlerdi.
Bu ürkütücü örnekle de anlayabiliriz, dilin insan hayatındaki önemi büyüktür.

 

İnsan hayatında bu kadar önemli olduğu görülen değerimize karşı ne kadar hassasız ve bu hassasiyetin gereklerini ne kadar yerine getiriyoruz?

 

Kendimizi ne kadar dilin anlatım gücüyle donatıyoruz?
Dilimizin temel özelliklerini ne kadar biliyoruz?
TDK’nın internetteki güncel sözlüğünde, sözcük hazinemiz 112.000’i geçmişken Derleme sözlüğümüzde yaklaşık 130.000 sözcüğümüz varken bir okuryazar olarak, bir kişisel gelişimci olarak, bir aydın olarak kaç kelimeyle konuşuyoruz? Daha deyimlerimizdeki, atasözlerimizdeki zenginliğin farkına varmadan acaba “Türkçe’nin kısır bir dil” olduğundan, “Türkçe işte, nereye çekersen oraya gider.” gibisinden cahilce yakınmalarda bulunmayan kaç kişiyiz?

Kitaplar

Dil Zekası

Her Derse Deva Pratik
Soru Çözme Teknikleri